Knud og Edith Eriksens Mindefond støtter lægevidenskabelig forskning med midler fra fonden

FONDENS BESTEMMELSER...

Det er arveladers ønske i henhold til testamentet, at midlerne skal uddeles til sygdomsforskning og sygdomsramte personer.

Sygdomsforskning

Midlerne kan uddeles til en læge eller forsker, der arbejder med forskning til bekæmpelse af sygdom.

Fonden støtter ikke overheadomkostninger, der overstiger 5% af det tildelte beløb.

Sygdomsramte personer

Sygdomsramte personer kan søge fonden om et beløb til særlig sygdoms- eller lindrende behandling, o.a.

For at kunne behandle ansøgningen har mindefondens bestyrelse brug for lægefaglig dokumentation af sygdom og forventet udbytte af særlig behandling/lindring. Dette kan ske i form af en lægeudtalelse.

Fonden støtter ikke tilskud til privatøkonomi, der er forringet pga. sygdom.

Årlige tildelinger

Midlerne skal uddeles over en 15 års periode og fondens bestyrelse skal således ved årlige tildelinger kunne udbetale den årlige kapitalandel, med tillæg af kapitalens afkast, i en eller flere portioner.