Knud og Edith Eriksens Mindefond støtter lægevidenskabelig forskning med midler fra fonden

Skemaer til ansøgning om midler


Knud og Edith Eriksens Mindefond


Du kan ansøge om midler fordi du er:Fonden støtter ikke:


Der tildeles kun midler, hvis der er sikkerhed for, at tilskuddet fra det offentlige ikke beskæres, som følge af en bevilling fra Knud og Edith Eriksens Mindefond.

For at en ansøgning skal kunne komme i betragtning og forelægges mindefondens bestyrelse, er det et krav, at mindefondens ansøgningsskema, der kan hentes herunder, anvendes og indsendes.


Ansøgningsfrister:

Vi modtager ansøgninger løbende.

Vi uddeler midler løbende.


Læge eller forsker

Midler til FORSKNINGSPROJEKTER

Hent ansøgningsskema til Knud og Edith Eriksens Mindefond ved at klikke på knappen herunder.

sygdomsramt privatperson

Midler til behandling eller lindring

Hent ansøgningsskema til Knud og Edith Eriksens Mindefond ved at klikke på knappen herunder. For at Knud og Edith Eriksens Mindefonds Bestyrelse kan behandle din ansøgning er det et ufravigeligt krav, at ansøgningen sker på mindefondens ansøgningsskema og at du vedlægger lægefaglig skriftlig dokumentation for din sygdom og hvilket helbredende/lindrende udbytte din læge forventer at du får.
Du skal også dokumentere omkostningerne/budgettet ved den særlige behandling/lindring, du søger penge til.