FONDENS STIFTERE...

Ægteparret Edith og Knud Eriksen, der gennem hele livet var engageret i det samfund, som de var en del af, har efterladt sig en betydelig formue, der skal gå til forskning og bekæmpelse af sygdomme.


Placeholder image

Knud Eriksen var i mange år norsk konsul i Sønderborg og aktiv som sådan indtil midt i 90’erne.

Ægteparret Edith og Knud Eriksen er af mange sønderborgere også kendt som konsul og konsulinde Eriksen fra Strandvejen, og parret ejede flere ejendomme i Sønderborg bl.a. ”Strygejernet”, som også oprindelig husede Sønderborg Kulhandel, der var i familien Eriksens eje.

Familien Eriksen ejede Bosagergård, hvor Knud Eriksen var født, og som senere blev overtaget af Sønderborg by til den store udstykning på Bosager.

Knud Eriksen var i mange år direktør for familiefirmaet Kulhandel Aktieselskab, som faderen oprettede i 1908.

Gennem 12 år var Knud Eriksen i bestyrelsen for Sønderborg Handelsstandsforening, heraf 10 år som sekretær, i bestyrelsen for Oliebranchens Fællesrepræsentation samt i bestyrelsen for Areallejeforeningen i Danske Provinshavne.

I de senere år brugte Knud Eriksen sin tid på administration af ejendommen ”Strygejernet” og sammen med hustruen Edith på hus og have på Strandvejen og sommerhuset på Fanø.